Igår började Ex-jobbet och tills idag har vi ha skrivit 80 ord för att sammanfatta och beskriva vad vi vill jobba med.

Jag vill undersöka mäns våld/övergrepp mot kvinnor. I vilka miljöer det sker och som kvinnor kan känna sig hotade i. Jag vill även ifrågasätta att kvinnor känner att de behöver, med objekt, skydda sig från förövare och därmed känna sig som offer istället för att en riktar fokuset på förövaren. Jag vill därför designa för kvinnor till män.

Jag vill samarbeta med organisationen “Fatta”. Jag vill även jobba nära kvinnor och män som på något sätt har med ämnet att göra, alltså både offer och förövare.